Звіт про роботу Народного депутата України Мацоли Романа Миколайовича за 2016 рік

Роман Мацола, як людина нової формації в українській політиці, впроваджує якісно нові форми спілкування зі своїми виборцями. Для Романа Миколайовича люди з Славутчини, Шепетівщини та Полонщини – це його керівники та роботодавці, які найняли його представляти свої інтереси і мають право запитати – а що ти зробив за цей час?

Незалежна громадська мережа «Опора», аналізуючи діяльність депутатів- мажоритарників з усієї України, у червні 2016 р. визнала Романа Мацолу найкращим народним депутатом України (№1 в рейтингу), за підсумками року Роман Миколайович посів шосту позицію серед усіх депутатів-мажоритарників та незмінно є лідером серед народних обранців від Хмельницької області.

Також 2016 р. за активну роботу та допомогу місту Роман Миколайович отримав звання почесного громадянина Полонного. «За заслуги у відродженні духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви» Патріарх Київський і Всієї Руси-України Філарет нагородив Р. Мацолу Орденом Святого Миколая Чудотворця.

Сам Роман Мацола каже, що найбільше для нього важить оцінка простих людей. Саме перед своїми виборцями він звітує сьогодні.

 

Звіт про роботу Народного депутата України Мацоли Романа Миколайовича за 2016 рік

Шановні виборці!

Два роки тому Ви виявили мені високу довіру представляти інтереси Славутчини, Шепетівщини та Полонщини у Верховній Раді України. Йдучи на вибори, я не обіцяв багато, але постійно працюю над тим, аби дотримати даного Вам слова. Моя програма складалася з п’яти пунктів. Я не забуваю про них. Дозвольте мені скласти перед вами звіт про хід виконання цієї програми.

 

 Виконання передвиборних обіцянок:

 1. ОБІЦЯВ: ДОПОМАГАТИ ВІЙ­СЬКОВИМ.

ВИКОНУЮ: Ось уже два роки допо­мога військовим є одним із пріоритетів у моїй роботі, спочатку як кандидата, а нині народного депутата України. Від початку російської агресії я надавав допомогу у придбанні бронежилетів та касок для наших хлопців, допома­гав з ремонтом техніки, яка відправля­лася у зону АТО. Нині Верховна Рада значно збільшила фінансування армії, прийняла цілий ряд законів для ре­формування Збройних сил України та захисту прав солдатів. Але я продов­жую допомагати, сприяю в організації лікування та реабілітації поранених бійців, допомагаю у роботі районним Спілкам учасників АТО, тримаю кон­такт з родинами загиблих та реагую на їхні звернення про допомогу.

На всеукраїнському рівні я та моя родина розпочали у 2016р. проект з до­помоги в ресоціалізації та працевлаш­туванні ветеранів АТО – центр «Аксі­ос» у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.

ПЛАНУЮ додатково до роботи, яка проводиться: на законодавчому рівні сприяти реформуванню та про­фесіоналізації Збройних сил України. Особливу увагу приділятиму питанням працевлаштування, реабілітації та адап­тації до мирного життя учасників АТО.

 

 1. ОБІЦЯВ: ДОПОМАГАТИ ДІТЯМ.

ВИКОНУЮ: Допомога дітям стала чи на найголовнішим пріоритетом у моїй роботі.

Перш за все хочу повідомити, що у 2016 році на інфраструктурні про­екти мого округу з державного бю­джету було залучено близько 17 мільйонів гривень. Йдеться про будів­ництво, реконструкцію чи ремонти та­ких об’єктів, як Перинатальний центр у Шепетівці, дитячі садочки та шко­ли, будинки культури, інші соціальні об’єкти мого округу.

Також після моїх депутатських запи­тів, брифінгів, зустрічей та переговорів Верховна Рада виділила з держбюдже­ту 35 млн. грн. на лікування діток з усієї України, які мають вади слуху.

За рахунок коштів «Інституту солі­дарності громад» допоміг у відкрит­ті дитячого садочку у с. Ганнусине, спорудженні дитячих та спортивних майданчиків, сучасних класів, ми реалізували кілька проектів з термо­модернізації навчальних закладів, закупили оргтехніку, літературу, спортивний інвентар, форму, музичні інструменти, провели ряд спортив­них заходів, надали допомогу в участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях, виставках, видали мистецькі збірки, тощо.

Реалізували проект «Перші кро­ки у бізнесі», що я обіцяв минулого року.

Надано більш як 30 стипендій для талановитих дітей та дитячих колек­тивів округу.

ПЛАНУЮ додатково до роботи, яка проводиться: підтримка талановитих дітей та молоді продовжиться, особли­ва увага приділятиметься вихованню громадянина та особистості. Залуча­тиму кошти на покращення освітньої та молодіжної інфраструктури. Також через співпрацю з Федерацією футболу України планую в 2017-2018 рр. забез­печити дітям та молоді зі Славутчини, Шетепівщини та Полонщини мож­ливість безоплатної присутності на матчах Національної збірної України з футболу.

 

 1. ОБІЦЯВ: ЗДІЙСНЮВАТИ СО­ЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ.

ВИКОНУЮ: Цього року громадська організація «Інститут солідарності гро­мад» провела другий конкурс мікрогран­тів, в рамках якого реалізовано 64 соці­альні проекти на загальну суму близько 1,8 мільйона гривень.

В окрузі постійно працюють три гро­мадські приймальні, які надають юри­дичну допомогу, консультують з приво­ду можливостей державних та місцевих програм, оплати лікування та оформлення субсидій. Допомагаємо органам влади якісно виконувати свої функції. Завдяки в тому числі і моїй роботі як народного депутата на ремонт доріг округу з державного бюджету залучено 16 млн. грн. На законодавчому рівні за моєї активної участі впроваджуються кардинальні зміни у дорожній галузі України. Це має відчутно покращити якість доріг у найближчому майбутньому.

ПЛАНУЮ додатково до роботи, яка проводиться: завдяки децентралізації місцеві громади отримують

нові фінансові можливості. Разом з владою, а також у рамках діяльності «Інституту солідарності громад» робитиму все, аби люди відчували себе більш соціально захищеними.

 

 1. ОБІЦЯВ: ПІКЛУВАТИСЯ ПРО ДОВКІЛЛЯ.

ВИКОНУЮ: Виступив співавто­ром прийнятого у першому читанні законопроекту щодо розширення повноважень місцевого самовряду­вання з управління земельними ре­сурсами та посилення державного контролю за використанням і охоро­ною земель.

Мною було підготовлено цілий ряд депутатських запитів та звернень, іні­ційовано екологічні перевірки інфор­мації про забруднення річок Хомора та Случ, роботи сміттєзвалищ тощо.

Зокрема, депутатський запит про вжиття заходів щодо ліквідації еко­логічної небезпеки від сміттєзва­лища, яке давно вичерпало термін експлуатації та наносить негативний вплив на довкілля та здоров’я людей, а також про виділення коштів на бу­дівництво сміттєпереробного заводу на території Хмельниччини.

Разом з місцевими активістами започатковано проект по збору від­працьованих батарейок. Ми вже від­правили на переробку більше 280 кг, працюємо далі.

Крім того, в рамках конкурсу мі­крогрантів було підтримано ініціа­тиву мешканців та мера Полонного щодо розчищення стихійного смітт­єзвалища поблизу міста.

ПЛАНУЮ додатково до роботи, яка проводиться: Проекти з вирішен­ня проблем довкілля і надалі серед пріоритетів діяльності нашої органі­зації «Інститут солідарності громад».

 

 1. ОБІЦЯВ: БОРОТИСЯ З КО­РУПЦІЄЮ.

ВИКОНУЮ: Став співавтором за­конопроекту, метою якого є боротьба з хабарництвом та корупцією в судо­вих та правоохоронних органах, ор­ганах державної влади та місцевого самоврядування.

Також я співавтор Постанови ВРУ про проведення парламентських слу­хань на тему: «Захист землевласників (землекористувачів) від рейдерсько­го захоплення…».

Після мого втручання соціаль­ні працівники з с. Білецьке нарешті отримали дозволи на розробку про­ектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. До цього чино­вники затягували процес. Це приклад ситуації, коли закон є, але дехто трак­тує його по-своєму, очевидно спо­діваючись нагріти руки. Так в новій Україні бути не повинно.

Парламент та Уряд України впро­ваджують системні зміни, які дадуть можливість знизити рівень корупції у нашій державі. У повній мірі за­працювали Національне антикоруп­ційне бюро України та Спеціалізо­вана антикорупційна прокуратура. Реформована система державних закупівель, система Prozorro змен­шує корупцію та економить мільярди гривень коштів платників податків.

Створена та почала роботу Націо­нальна агенція запобігання корупції. Саме вона, разом з НАБУ, контролю­ватиме, перевірятиме та реагуватиме на факти незаконного збагачення ви­сокопосадовців. Впроваджено систе­му електронного декларування дохо­дів та майна політиків та чиновників.

Але для успішного впроваджен­ня цих реформ потрібна зміна судо­вої системи, а також активна участь усього суспільства у боротьбі з ко­рупцією.

ПЛАНУЮ додатково до роботи, яка проводиться: активніше співпра­цювати з громадськістю по виявлен­ню фактів корупції та незаконного збагачення на місцях.

 

Далі Ви можете ознайомитись із результатами моєї роботи більш де­тально.

Моя робота поділяється на законотворчу діяльність та роботу з виборцями на окрузі.

 

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2016 року я став авто­ром чи співавтором 56 законопроек­тів та Постанов ВРУ, серед яких хотів би виділити наступні:

– законопроект щодо відновлення безкоштовного харчування учнів за­гальноосвітніх навчальних закладів;

– законопроект, що посилює відпо­відальність за контрабанду небезпеч­них речовин та частин вогнепальної зброї;

– законопроект змін до Податково­го кодексу щодо захисту прав плат­ників ПДВ та забезпечення соціаль­ного захисту селян;

– законопроект, який збільшує пе­релік заборон на стимулювання про­дажу алкогольних напоїв та тютюно­вих виробів;

– два законопроекти, які мають кардинально змінити стан справ з ре­монтами доріг. Вони створюють До­рожній фонд, визначають порядок та джерела його наповнення, цільове використання, розподіл коштів між центром та регіонами;

– прийнятий у першому читанні за­конопроект, щодо впровадження ав­томатизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті;

– законопроект, метою якого є бо­ротьба з хабарництвом та корупцією в судових та правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування;

– проект, який став законом і вре­гульовує здійснення права власності у багатоквартирних будинках;

– прийнятий у першому читанні законопроект щодо статусу старости села та селища;

– прийняті у першому читанні змі­ни про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами;

– законопроект, який унеможли­влює втечу за кордон депутатів, по яким внесено подання на притягнен­ня до кримінальної відповідальності;

– законопроект щодо реабілітації дітей жертв політичних репресій;

– законопроект про мораторій на примусову реалізацію житла, нара­хування та стягнення пені та інших штрафних санкцій за несплату жит­лово-комунальних послуг;

– законопроект про скасування Податку на додану вартість;

– та багато інших.

Деякі з цих законопроектів уже набрали чинності, захищають пра­ва громадян, покращують умови їх життя, вдосконалюють правила ведення бізнесу чи регулюють інші сфери життя в Україні.

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ ТА ЗВЕРНЕННЯ

Підготував та направив адресатам близько 150 депутатських звернень. З трибуни Верховної Ради було зачитано 47 моїх запитів.

Запити та звернення – це інстру­менти впливу, надані народним де­путатам України для вирішення проблем виборців. Звертаючись до прем’єр-міністра України, мініс­терств та відомств, Генеральної про­куратури, екологічної інспекції, міс­цевих органів влади я реагую на ті питання, з якими до мене звертають­ся виборці і намагаюся допомогти вирішити проблему конкретної лю­дини чи усунути негативне системне явище.

Ось кілька прикладів:

– вирішення питання фінансу­вання заходів соціально-економіч­ної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (Славутчина);

– захист прав населення Хмельнич­чини на безпечне життя і здоров’я, та вжиття заходів щодо ліквідації еко­логічної небезпеки від сміттєзвали­ща, а також виділення коштів на бу­дівництво сміттєпереробного заводу на території Хмельницької області;

– забезпечення державного регу­лювання та належного функціону­вання ринку закупівлі молока в насе­лення з метою підтримки сільського господарства;

– вжиття необхідних заходів для здійснення фінансування Загально­державної бюджетної програми «На­ціональний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» та забезпечення глухих дітей системами імплантаційного слухопротезування;

– реалізація інфраструктурних проектів по водопостачанню та во­довідведенню за рахунок державної субвенції а саме: «Будівництво водо­гону та Реконструкція водопровід­них мереж в м. Полонне»;

– вирішення питання передачі у ко­мунальну власність Славути недіючої в/ч А-3845, або затвердження меха­нізму безоплатного виділення земель­них ділянок під індивідуальне житло­ве будівництво для учасників АТО;

– забезпечення повного, об’єк­тивного та всебічного розслідуван­ня кримінального провадження за фактом смерті військовослужбовця, учасника АТО – Коваля Максима Олександровича;

– про ефективне та неупереджене розслідування кримінального про­вадження по факту незаконної ді­яльності приватного підприємства «Кансталь» розташованого на тери­торії Улашанівської сільради Славут­ського району.

Детальніше зі змістом запитів та відповідей на них ви можете ознайоми­тися на сайті Верховної Ради України

 

ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА ОКРУГ

Окрім законотворчої роботи, де­путат повинен активно відстоювати інтереси свого округу перед Урядом. У 2016 році на об’єкти та заходи в межах мого округу вдалося залучи­ти державного фінансування на суму понад 30 мільйонів гривень, зокрема:

На ремонт доріг – 16 млн. грн.

Заходи соціально-економічного розвитку – 17 млн. грн.

Крім того, більш як 70 млн. грн., з Державного фонду регіонального розвитку пішли на об’єкти в Сла­вутчині, Шепетівщині та Полонщи­ні. Хочу подякувати місцевій владі, депутатам обласної та районних рад, міським, селищним та сільським го­ловам, які займали активну позицію та домагалися вирішення проблем своїх виборців. Залучення таких ко­штів стало можливим за рахунок реформи з децентралізації. Разом ми досягнули чималих результатів у 2016 році і зможемо ще більше у май­бутньому.

 

РОБОТА НА ОКРУЗІ

 1. Консультування людей, які потребують дороговартісного ліку­вання

Дуже часто люди звертаються до моїх громадських приймалень з про­ханням про матеріальну допомогу на лікування. Для того, щоб їх задовіль­нити потрібні величезні кошти. Нато­мість в державі та на місцях прийнято чимало програм, які покликані допо­магати людям у скрутних ситуаціях. Тому робота моїх помічників-консуль­тантів спрямована на те, щоб надати максимально повну інформацію про існуючі програми, допомогти з підго­товкою документів тощо. У цьому році таку консультативну допомогу отри­мали 211 родин.

 

 1. Другий мільйон на конкурс грантів

У 2015 я заснував ГО «Інститут солі­дарності громад» та започаткував кон­курс мікрогрантів, в рамках якого було профінансовано більш як 50 проектів на суму понад 1 млн. грн. Переконав­шись у ефективності такої співпраці з активними громадянами, ми продов­жили цю практику, і в 2016 році про­фінансували 64 проекти, загальний кошторис яких становив 1,8 млн. грн. Відзначу, що мінімум 30% з цієї суми – це співфінансування від учасників, а решта – кошти, які мені вдалося за­лучити та інвестувати в округ від при­ватних меценатів, представників соці­ально відповідального бізнесу.

Аналізуючи реалізовані спільно з громадами проекти, пишаюся тим, що нам вдалося зробити. Про це далі.

 

 1. Соціальні та інфраструк­турні проекти

Масштабні проекти складно реалі­зувати без значних капіталовкладень. Тому я радий, що у цьому році вда­лося залучити близько 33 млн. грн. з державного бюджету на соціально-е­кономічний розвиток Славутчини, Полонщини чи Шепетівщини. За ці кошти тривають або вже завершені роботи по реалізації наступних про­ектів:

 • Ремонт ділянок доріг у селах Ста­рий Кривин, Кам’янка, Мухарів, що на Славутчині;
 • Ремонт ділянки дороги від цико­рієсушильного заводу до переїзду, м.Славута;
 • Ремонт ділянки дороги поблизу с.Вовківці, Шепетівського р-ну;
 • Капітальний ремонт садочку №6, кінотеатру ім. Шевченка та рекон­струкція вул. Поліської у м. Славута;
 • Капремонт будинку культури у Ганнополі;
 • Будівництво лінії електропередач у с.Романіни, Славутчина;
 • Відновлення будівництва Перина­тального центру та поліклініки у Шепетівці;
 • Реконструкція будівлі Городищен­ського БК для розташування до­даткової групи дитячого садочку «Сонечко»;
 • Капітальні ремонти приміщень ДНЗ «Дружба», ДНЗ в школі №7 м.Полонне, ДНЗ «Зіронька» у По­нінці та ДНЗ у с.Буртин;
 • Капітальні ремонти Крупецько­го, Улашанівського, Цвітосько­го та Миньковецького НВК на Славутчині;
 • Капітальні ремонти Ленковецької школи та гімназії у Понінці;
 • Заходи з енергозбереження у Го­роднявській та Хутірській школах, Пліщинському садочку та котельні будинку культури;
 • Облаштування системи опалення Плеченського клубу.

Спільними зусиллями команди на­родного депутата, Федерації футболу України та міської влади Полонно­го збудовано сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям.

Окрім бюджетних коштів, я залу­чаю ресурси приватних меценатів з бізнесу. За їхній рахунок через гран­ти «Інституту солідарності громад» реалізували наступні ініціативи:

 • Придбали програмне забезпе­чення для нарахування субсидій в Полонське районне Управління соцзахисту;
 • Придбали тонометри та пралку у Полонський терцентр надання со­ціальних послуг;
 • Організували фотошколу у м.Славута;
 • Підключили безкоштовну Wi-Fi мережу у Славутському парку;
 • Облаштували ветеранські палати у Славутській ЦРЛ (меблі та побуто­ва техніка);
 • Придбали обладнання для кімна­ти фізичної та медичної реабіліта­ції інвалідів, людей похилого віку, учасників бойових дій (Славут­ський районний терцентр);
 • Замінили вікна у Бражинецькій ЗОШ;
 • Облаштували внутрішній санву­зол у НВК №2 ЗОШ №7 м. Полонне;
 • Придбали техніку, обладнання та комп’ютери для Старокривинсько­го і Берездівського НВК, а також ЗОШ гімназія м. Славута;
 • Виготовили меблі в амбулаторію с. Ленківці;
 • Закупили шифер для мешканців с. Михайлючка, які постраждали від стихійного лиха;
 • Виготовили меблі у дитяче відді­лення Шепетівської ЦРЛ. Долучи­лися до ремонту хірургічної піс­ляопераційної палати;
 • Закупили ковдри у Грицівський ясла-садочок.

Хочу подякувати усім, хто допома­гав реалізувати зазначені проекти.

 

 1. Підтримка дітей та ініціа­тивної молоді

Значна частина коштів, залуче­них мною з державного бюджету та виділених в рамках конкурсу мікро­грантів, пішла на проекти, які стосу­ються покращення якості життя та реалізацію ініціатив дітей та молоді.

 • Для молоді до дня міст Полонне, Славута та Шепетівка організува­ли концерти українських гуртів «Мері» та «Антитіла»;
 • Підтримали колективи полон­ської Дитячої музшколи, гурток «Співограй», ансамбль «Веселі му­зики», які мали змогу взяти участь у конкурсах та фестивалях в різ­них куточках України;
 • придбали боксерський ринг та провели чемпіонат м. Славута з боксу;
 • відремонтували гоночний карт для участі Валерії Баранні­кової у Чемпіонаті України із карт-рейсингу;
 • провели спортивну спартакіаду серед полонських школярів;
 • кращих учнів шепетівського райо­ну нагородили флешками, учням шкіл Берездівської ОТГ організу­вали інтелектуальний конкурс;
 • для юної художниці з Берездова придбали фарбу та організували персональну виставку.
 • Проведели шепетівську міжшкіль­ну акцію «Скажемо СНІДу – НІ».
 • Облаштували спортивні та дитя­чі майданчики на території шко­ли-ліцею «Успіх» (Славута), у с. Рівки, с. Ганнопіль, с. Крупець, а у клубі с. Довжки відтепер є тенісна кімната.
 • Надали більше 30 індивідуаль­них стипендій талановитій молоді для розвитку здібностей, участі у змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо. За ці кошти також придба­ли фортепіано, футбольну форму.
 • Надали юридичну допомогу ді­вчинці Аллі Саковській щодо пе­реведення її на безкоштовну фор­му навчання у виші для здобуття омріяного фаху.

 

 1. Підтримка освітніх, куль­турних та інших заходів

Ми, разом з командою, організову­ємо та долучаємося до різноманіт­них навчальних програм, заходів, конкурсів та фестивалів. В першу чергу хочу пригадати організовані нами семінари:

1) «Об’єднані територіальні громади – пріоритет регіонально­го розвитку України», у Львові, де представники ОТГ округу вивчали передовий досвід з об’єднання тери­торіальних громад та впровадження системи Prozorro;

2) «Практичні аспекти функці­онування новоствореної об’єднаної територіальної громади на прикладі Ганнопільської ОТГ» для представ­ників Ленківської та Судилківської громад;

3) «Впровадження реформи освіти в умовах децентралізації» – семінар, що відбувся на базі Львів­ського національного університету ім. Івана Франка для 150 освітян та бібліотекарів округу.

Подібні семінари – це інвестиція у розвиток людей, які розвиватимуть свої галузі чи громади, працювати­муть на блага мешканців краю.

У рамках конкурсу мікро-грантів також підтримали Різдвяні вечорни­ці гурту «Перлинка» та поїздку клубу «Шейк» на конкурс спортивно-баль­ного танцю до Львова; участь ан­самблю «Діти-квіти» у конкурсі «Талановиті діти України» поїздку вихованців Шепетівської дитячої музшколи на конкурс «Перлинко­ве намисто-2016», участь талантів зі школи-інтернату у фестивалі «На зустріч мрії» та інші проекти.

 

 1. Підтримка учасників бо­йових дій та їхніх родин

Ми продовжуємо підтримувати наших військових, хлопців, які по­вернулися з зони АТО та родини загиблих. Активно співпрацюємо з громадськими організаціями ГО «Берегиня-мати», ГО «Шепетівська спілка учасників бойових дій в зоні АТО», «Полонська спілка бійців АТО», організації ветеранів афган­ців, а також з військовими частина­ми, які розміщені на території ок­ругу. Надаємо юридичну допомогу, зокрема, щодо отримання компен­сацій, соціальних пільг, земельних ділянок тощо. Допомагаємо у про­веденні заходів, забезпечуємо при­зами. Закупили офісну техніку для роботи громадської приймальні ГО «Славутське МРО УБД у зоні АТО».

Для вирішення проблеми забез­печення житлом військовослуж­бовців направлено депутатське звернення до Міністерства оборо­ни України щодо переобладнання казарм в службове житло для вій­ськовослужбовців в/ч А 2375.

На підставі звернень до моїх гро­мадських приймалень від учасни­ків бойових дій у зоні АТО, які по­требують оперативного втручання, я направив депутатські звернення у державні установи МОЗ України щодо надання безкоштовної ме­дичної допомоги.

Група ветеранів АТО, в т.ч. пора­нених, взяли участь у паломниць­кій поїздці до гори Афон у Греції.

 

 1. Духовні основи

На моє переконання, без належ­них духовних основ неможливо по­будувати процвітаючу країну. Тому я роблю все, що в моїх силах, для підтримки української церкви та зміцнення віри в серцях українців.

Радію з того, що зміг допомогти у завершенні храму в Грицеві, а на його освячення зміг привезти Івер­ську ікону Божої Матері, зроблену афонськими ченцями. Втішений, що моїй родині вдалося організу­вати Паломницьку поїздку на гору Афон для священослужителів, бій­ців АТО, журналістів, громадських активістів округу. Також у Шепетів­ці, Полонному та Славуті моєю ко­мандою, на прохання паломників, було організовано поклоніння Іко­ні Марії Магдалини з часточкою її мощей.

Були й інші справи, які ми роби­мо для зміцнення духовних основ нашої громади.

 

 1. Прийом виборців та до­помога людям громадськими приймальнями

У цьому році я провів більше 40 особистих прийомів, на яких особисто зустрівся з більш як 300 виборцями. Активно працю­вали мої громадські приймальні на окрузі.

У 2016 році до приймалень надійшло 1240 звернень. З них, звернення соціального характеру: Шепетівщина – 305, Полонщина – 189, Славутчина – 125. Звернен­ня юридичного характеру: Шепе­тівщина – 130, Полонщина – 180, Славутчина – 148. Інші питання: Шепетівщина – 64, Полонщина – 56, Славутчина – 44.

У всіх громадських приймаль­нях ведеться результативна робо­та юридичного відділу. Питання, з якими люди найчастіше звер­таються до юристів: цивільне, земельне, сімейне, трудове, адмі­ністративне право, рідше – кри­мінальне та кримінально-проце­суальне право. Підготовлено 139 депутатських звернень (85% задо­волено, 15% перебуває на розгля­ді). Справи, які потребували вирі­шення через суд – 7, усі виграні.

Понад 450 громадян звернули­ся за юридичними консультаці­ями та отримали якісну правову допомогу.

 

Загальні відомості про мою роботу з виборцями

    Славута Шепетівка Полонне Всього
1 Кількість проведених зустрічей з виборцями 37 37 41 115
2 Кількість проведених особистих прийомів ( у т. ч. в громадських приймальнях) 80 45 35 160
3 Загальна кількість розглянутих звернень 2892 1730 1463 6085

 

Шановні виборці!

Від того часу, як Ви довірили мені представляти Ваші інтереси у Верховній Раді України, мій без­умовний пріоритет – практична допомога простим людям, а також об’єднаним громадам, селам, сели­щам та містам мого виборчого ок­ругу. Звичайно, за два роки роботи не вдалось вирішити усіх існуючих проблем. Але, завдяки активній співпраці з громадою, нашій вели­кій спільній команді вдалось зро­бити чимало корисного. Вірю, що в єдності, у спільній діяльності всіх представників влади, взаємодії з громадськістю вже в найближчі рік-два буде досягнуто принципо­вих змін на краще в якості життя людей. Зі свого боку, робив і роблю для цього все від мене залежне.

Вірю, що настане той час, коли українці займуть своє високе, гід­не місце в об’єднаній європейській родині вільних народів.

Ваші відгуки, зауваження та пропозиції щодо моєї роботи як Вашого народного депутата прошу Вас направляти до моїх громад­ських приймалень:

м.Полонне, вул. Лесі Українки, 114, кімн. 25

м.Шепетівка, вул. Героїв Небес­ної сотні, 47

м.Славута, вул. Соборності, 7 кімн. 24

або безпосередньо мені за адресою:

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

Верховна Рада України

Народному депутату України Мацолі Р.М.

Мені дуже важлива думка кожного з Вас.

Ваш, Роман Мацола

07/12
Від вашої компетентності та відповідальності залежить рівень розвитку громади. Від…
06/12
Щоденно понад 200 тисяч з вас захищають Україну на передовій,…
05/12
Останні 5 років для українців - це особливе свято. Саме…
21/11
21 листопада - День Свободи та Гідності, як згадка про…
17/11
Шановні працівники сільського господарства! У день вашого професійного свята бажаю…
09/11
Щиро вітаю з професійним святом усіх діячів культури, працівників будинків…
12/10
Щиро вітаю зі святом усіх мешканців міста! Бажаю кожному з…
06/10
Вчити дітей - це не просто ваша робота, це стиль…

Популярні новини